Ford F150 Harley Davidson sản xuất 2019, nhập Mỹ.

HÌNH ẢNH NỘI THẤT
Caption for the third image.